Ekonomiservice

Vi hjälper dig att behålla kontrollen.

 

Vi erbjuder ett brett utbud där vårt främsta mål är att förenkla ditt företagande.
Oavsett om du leder ett mindre eller större företag ska du kunna känna dig trygg med din ekonomipartner.

Någon som gör att du kan utveckla företaget istället för att ägna dagar och nätter till administration och ekonomi.

Det kan vara effektivt att outsourca delar eller hela ekonomiavdelningen och därmed få en hög kompetens och bättre effektivitet. Vi hjälper er gärna med detta och lämnar offert vid förfrågan.

 

Fördelar med outsourcing:

  • ni har inget personalansvar
  • ni får alltid backup av medarbetare och system
  • ni får tillgång till kompetenta medarbetare
  • ni slipper köpa eget ekonomisystem ni får mer tid att fokusera på er egen verksamhet

Vi gör det enkelt för dig att driva företag!
En väl fungerande redovisning ger ett ovärderligt beslutsunderlag för att kunna driva ett framgångsrikt företag. Rätt bokfört från början sparar företagaren mycket tid. Vi skräddarsyr rutiner och funktioner som passar ert företag. Ni får löpande och tillförlitlig information samt den rapportering som ni behöver för att kontrollera och styra er verksamhet.

 

Vi hjälper dig att se till att samtliga transaktioner registreras på ett tillförlitligt sätt och att moms och skatter deklareras inom föreskriven tid.

 

Redovisningen är grunden för en bra uppföljning och styrning av ett företag. Vi arbetar med rationella verktyg som gör att Du kan följa ditt företags ekonomi på bästa sätt.

Löpande bokföring
Vi tar hand om dina verifikationer och ser till att dem blir bokförda i rätt tid. Att vi ser till att allt blir redovisat efter gällande lagstiftning är en självklarhet. Genom att låta oss sköta förtagets bokföring undviker du att hamna i de fallgropar som finns med felaktiga avdrag, onödig beskattning och oklar momsredovisning. Du slipper hålla koll på alla lagstiftningsförändringar.

 

Rapportering
För att du ska kunna följa företagets resultat och ställning får du löpande tillgång till de rapporter du behöver. För företag med speciella behov bygger vi kundunika rapportpaket.

 

Avstämningar – periodiseringar
Vi ser till att dina kostnader hamnar på rätt period oavsett när fakturan kommer eller när betalning sker. Detta är en förutsättning för att dina rapporter ska bli rättvisa