Ekonomiservice

Vi hjälper dig att behålla kontrollen.

 

Vi erbjuder ett brett utbud där vårt främsta mål är att förenkla ditt företagande.
Oavsett om du leder ett mindre eller större företag ska du kunna känna dig trygg med din ekonomipartner.

Någon som gör att du kan utveckla företaget istället för att ägna dagar och nätter till administration och ekonomi.

Det kan vara effektivt att outsourca delar eller hela ekonomiavdelningen och därmed få en hög kompetens och bättre effektivitet. Vi hjälper er gärna med detta och lämnar offert vid förfrågan.

 

Fördelar med outsourcing:

  • ni har inget personalansvar
  • ni får alltid backup av medarbetare och system
  • ni får tillgång till kompetenta medarbetare
  • ni slipper köpa eget ekonomisystem ni får mer tid att fokusera på er egen verksamhet

Vi gör det enkelt för dig att driva företag!
En väl fungerande redovisning ger ett ovärderligt beslutsunderlag för att kunna driva ett framgångsrikt företag. Rätt bokfört från början sparar företagaren mycket tid. Vi skräddarsyr rutiner och funktioner som passar ert företag. Ni får löpande och tillförlitlig information samt den rapportering som ni behöver för att kontrollera och styra er verksamhet.

 

Vi hjälper dig att se till att samtliga transaktioner registreras på ett tillförlitligt sätt och att moms och skatter deklareras inom föreskriven tid.

 

Redovisningen är grunden för en bra uppföljning och styrning av ett företag. Vi arbetar med rationella verktyg som gör att Du kan följa ditt företags ekonomi på bästa sätt.

Löpande bokföring
Vi tar hand om dina verifikationer och ser till att dem blir bokförda i rätt tid. Att vi ser till att allt blir redovisat efter gällande lagstiftning är en självklarhet. Genom att låta oss sköta förtagets bokföring undviker du att hamna i de fallgropar som finns med felaktiga avdrag, onödig beskattning och oklar momsredovisning. Du slipper hålla koll på alla lagstiftningsförändringar.

 

Rapportering
För att du ska kunna följa företagets resultat och ställning får du löpande tillgång till de rapporter du behöver. För företag med speciella behov bygger vi kundunika rapportpaket.

 

Avstämningar – periodiseringar
Vi ser till att dina kostnader hamnar på rätt period oavsett när fakturan kommer eller när betalning sker. Detta är en förutsättning för att dina rapporter ska bli rättvisande.

Skattedeklaration utgör underlag för betalning av moms, arbetsgivaravgifter och skatt. Vi ser till att den blir rätt ifylld. Med fullmakt lämnar vi skattedeklarationen elektroniskt och ser till att betalning sker i rätt tid.

Oavsett om företaget är ett aktiebolag eller annan företagsform skall varje år avslutas med ett bokslut. Olika regler finns för olika företagsformer och storlek på företag.

 

Vi ser till att årsbokslutet upprättas efter gällande redovisningsnormer och tillvaratar de möjligheter som ges i resultatplanerings- och skattesyfte. 
Har företaget använt eget redovisningsprogram för den löpande bokföringen importerar vi automatiskt in alla underlag i vårt bokslutsprogram.

Årsredovisningen ska ge en rättvisande bild över företagets resultat och ställning. Det finns många intressenter som tar del av den information som lämnas. Årsredovisningen lämnar uppgifter som är offentliga för leverantörer, kreditgivare, konkurrenter och det är därför viktigt att den upprättas på ett professionellt sätt.

Vi utför betalningar av leverantörsfakturor genom uppkoppling till banken. Det enda du som företagare behöver göra är att attestera fakturorna och lämna dem till oss.

 

Vi administrerar er fakturering. För att kunna fakturera behövs fakturaunderlag. Därefter kan vi skicka fakturor, kontrollera betalningar och skicka påminnelser. Om företaget föredrar att fakturera själv, kan vi sammanställa kundreskontra med månadsvis avstämningsunderlag.

 

Arbetar du med factoring eller fakturabelåning så hanterar vi detta med din kreditgivare.

Låt oss göra jobbet! Vi tar hand om din löneadministration, du får en effektiv hantering som fungerar året om och ditt företag slipper problem med sjukfrånvaro och semesterledighet. Personalen är din viktigaste resurs. Därför är det viktigt att behandla dem rätt. Detta förutsätter kunskap, men även sekretess. Löneavtalen varierar beroende på anställningsformer och lagar och regler ändras ständigt. Därför kan det kännas tryggt att låta en professionell byrå ta hand om lönehanteringen. Vill du hellre att vi kommer ut till ditt företag och jobbar i företagets lönesystem så går det alldeles utmärkt.

 

Hos oss får ni tillgång till en löneavdelning med erfarna och serviceinriktade lönekonsulter. Ni får en egen kontaktperson som lär känna just ert företag och dess anställda.

Löneadministration innebär mycket administrativt arbete för många företag. Vi underlättar för dig genom att hitta lösningar som passar just ert företags rutiner. Vi har kompetensen och verktygen som behövs för att trygga företagets och de anställdas krav på rätt lönehantering.

 

Hos oss kan ni få hjälp med löneberedningar både för tjänstemän och kollektivanställda. Vi hanterar reseräkningar och utlägg. Vi ser till att kontrolluppgifter rapporteras in och hjälper er även med statistikuppgifter, underlag för bokföringen uppgifter till årsredovisning mm. Beräkning och redovisning av förmåner, traktamenten och skattepliktiga bilersättningar tar vi också hand om åt er.

 

För mer information www.pacta.nu eller ring oss på Scalini på tfn 072 – 395 17 74 så berättar vi mer.

ek
bokf