Våra tjänster

Våra certifikat

id06
bkr

Försäkringsskador

Ett av våra verksamhetsområden är olika slags renoverings-, återställningsarbeten vid försäkringsskador. För att utföra denna typ av uppdrag som till stor del utförs hemma hos försäkringsbolagens kunder, ställs vissa specifika krav. Det handlar ofta om människor som har råkat ut för skador i sina bostäder, och vår uppgift blir att ställa allt till rätta.

 

Den övervägande delen av försäkringsarbetena vi utför utgörs av vattenskador i badrum och kök. Vi har såväl den nödvändiga kompetensen, bland annat i form av behörighet för våtrumsarbeten, som erfarenheten som behövs för att fullgöra denna typ av uppdrag på ett riktigt och godkänt sätt.