Om Scalini

Scalini är en totalentreprenör av bygg- och underhållstjänster. Vi är det naturliga valet för den professionella beställaren av byggtjänster. Scalini AB är ett modernt och miljömedvetet byggföretag med gedigen branscherfarenhet.

 

Sedan vi startade verksamheten 1989 har vi genomfört ca 3 500 projekt, främst i delad entreprenad eller som underentreprenör.

jupiterv4J-201-1400x650

Scalini AB är en totalentreprenör av bygg- och underhållstjänster. Vi ska skapa långsiktiga kundrelationer. Våra tjänster ska kännetecknas av god kvalitét, ett tydligt miljöansvar och omsorg om våra medarbetares arbetsmiljö.

Vår affärsidé är att vi bygger på förtroende sedan 1989 med värderingar för framtiden. Vår viktigaste framgångsfaktor är våra långa och goda kundrelationer. Vi ger våra kunder 100 % nöjdkund garanti och håller vad vi lovar.

100

Vi ska vara ett modernt och framgångsrikt byggföretag som uppskattas av våra kunder och våra anställda.

Vi skapar långvariga kundrelationer och vi är en byggare som kunden kan lita på. Kreativt tänkande och fokus på kundens behov ligger alltid till grund för en framgångsrik byggplan. Hos oss blir mål och visioner verklighet.

Från Tompas tegel till Scalini bygg & entreprenad

 

1989 bildades Tompas tegel och öppnade första kontoret i Åkersberga.

1994 ombildades bolaget till Berga Bygg.

2010 öppnades kontor i Sala

2013 fick bolaget sin nuvarande organisation och namnet Scalini AB.

Verksamheten inriktas på att erbjuda gamla och nya kunder komplett byggservice för reparations- och underhållsarbeten samt utföra entreprenader inom reparations-, ombyggnads- och tillbyggnadssektorerna.

Scalini AB ska leverera produkter och tjänster som uppfyller kundernas krav och förväntningar i rätt tid och till rätt pris.

 

Detta gör vi genom att:

  • tillgodose våra kunders byggrelaterade behov i varje enskilt objekt.
  • uppfylla de krav som ställs på oss som byggare och vad gäller våra kunders krav ska vi sträva efter att överträffa dessa.
  • våra  kunder ska kunna lita på att leverans sker i rätt tid och med rätt kvalitet  samt att produkten är felfri vid övertagandet.

Vi strävar efter att ständigt förbättra vårt arbete som därigenom kan bedrivas på ett mera effektivt sätt.

ID06

id06Våra anställda bär ID06 legitimationer vid behov. Det är ett sätt att kvalitetssäkra byggarbetsplatsen. Läs mer om det på ID06:s webbplats. (se nedan länk)
ID06 – Obligatorisk ID- och närvaro-redovisning på byggarbetsplatsen
Genom föranmälan, obligatorisk legitimationsplikt och närvaroredovisning försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen. Syftet med ID06 – Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning – är framför allt att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen. ”

Byggkeramikrådet

Scalini AB är medlemmar i Byggkeramikrådet och har våtrumsbehörighet.

Byggkeramikrådet, BKR, bildades år 1989 av Plattsättarentreprenörernas Riksförening, PER och Kakelföreningen, KAF.

 

Syftet var att skapa en gemensam organisation som kunde leda den tekniska utvecklingen och ta tillvara kunskapen från såväl entreprenörer som leverantörer inom det snabbt växande byggkeramiska området.

 

Idag är BKR den självklara auktoriteten när det gäller användandet av keramiska material, såväl i våtrum som i torra utrymmen. Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum, BBV, är för keramiska konstruktioner i våtrum av hela ”Byggsverige” ansedda som riktlinjer för fackmässighet inom området.

 

En mycket viktig del av Byggkeramikrådets verksamhet är utbildning. Såväl av plattsättningsentreprenörer som önskar få behörighet att arbeta efter våra branschregler som av försäkringsbolag, besiktningsmän, fastighetsmäklare och andra aktörer i byggbranschen.
vatrum   bkrny

Roof Rafter