Våra tjänster

Våra certifikat

id06
bkr

ROT -avdrag

jupiterv4J-201-1400x650ROT-avdraget gör det billigare att anlita hantverkare.
Vi på Scalini hanterar all administration till Skatteverket för att underlätta för dig som kund.

 

Husarbete

Husarbete är ett sammanfattande begrepp för hushållsarbete (RUT) och ROT-arbete. Skattereduktion ges bara för arbetskostnad. Material- och resekostnader i samband med husarbetet ger inte rätt till skattereduktion. Grundregeln för husarbete är att du ska bo i bostaden där arbetet utförs eller ha den som fritidsbostad. För att du ska få skattereduktion för ROT-arbete krävs dessutom att du äger bostaden (småhus, bostadsrätt, eller ägarlägenhet) där ROT-arbetet utförs. Skattereduktion för husarbeten medges med 30 % av arbetskostnaden för husarbete men högst 50 000 kr per person och år.

 

Skattereduktion för husarbete i förälders bostad

Du kan även få skattereduktion för arbete som utförs i dina föräldrars bostad förutsatt att du har betalat arbetet. För att du ska ha rätt till skattereduktion för ROT-arbete som utförs i dina föräldrars bostad krävs dessutom att du helt eller delvis äger den bostad som dina föräldrar bor i.

 

Vad räknas som husarbete?

Följande räknas som husarbete:

• reparation och underhåll, ombyggnad, tillbyggnad (ROT-arbete)
• hushållsarbete som städning, klädvård, enklare trädgårdsarbete samt barnpassning och annan tillsyn (RUT-arbete)

 

Nya regler för rot- och rutavdrag 2016

Från och med den 1 januari 2016 gäller nya regler för rot- och rutavdrag. Det beslutades av riksdagen i samband med beslutet om budgeten för 2016.

 

De nya reglerna i korthet:

• Rot-avdraget sänks till 30 procent av arbetskostnaden, men med ett fortsatt
maximalt utrymme om 50 000 kronor oavsett köparens ålder.
• Rutavdraget halveras till 25 000 kronor för personer som inte har fyllt 65 år.
Rutavdrag medges fortfarande med 50 procent av arbetskostnaden.
• Den som har fyllt 65 år vid årets ingång kan även i fortsättningen få som mest
50 000 kronor i rutavdrag.
• Lagtexten förtydligas när det gäller städarbete. Rutavdrag godkänns endast för
enklare städarbete, annat rengöringsarbete samt flyttstädning.
• Rutavdrag godkänns inte för matlagning.

 

För den som vill utnyttja den maximala skattereduktionen på 50 000 kronor per person och år för enbart rotarbeten, måste arbetskostnaden uppgå till minst 166 667 kr (30 % x 166 667 kr = 50 000 kr). För den som betalar ett rot- eller rutarbete den 1 januari 2016 eller senare gäller de nya reglerna. Det innebär den lägre skattereduktionen för rotarbete och den lägre gränsen för maximalt rutarbete. Det gäller oavsett om arbetet utförts 2015 eller slutförts först i januari 2016.

Läs mer på skatteverkets hemsida »