Service & underhåll

Vi erbjuder service & underhåll

Scalini AB erbjuder bl. a servicetjänster såsom tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll av bostads- och kommersiella hyresfastigheter.
Vi kan erbjuda dig som kund, allt från en specifik tjänst till ett komplett program med servicetjänster.

a_mg_4996

Du kan anlita oss för fristående uppdrag eller löpande fastighetsskötsel. Med våra långsiktiga avtal ser vi till att regelbundet kontrollera din fastighet. Det löpande arbetet gör att våra medarbetare lär känna din fastighet och snabbare kan lösa problem när de uppstår eller förebygga dem redan innan de inträffar.

 

Lägg till vår jourtjänst och du får tillgång till oss även efter arbetstider för brådskande ärenden. Med konsekvent och kompetent fastighetsskötsel skapar du en säker och trivsam miljö för alla som vistas i den. Du förlänger även fastighetens livstid på ett enkelt sätt. Vi ser även till att du blir kontinuerligt uppdaterad om din fastighet, vilka åtgärder vi har vidtagit och vad du kan förvänta dig härnäst.

 

Du som är intresserad av våra tjänster är välkommen att kontakta oss på tfn 072 – 395 17 74 eller på e-post scaliniab@gmail.com.


Du kan även kontakta oss via vårt formulär på hemsidan.

Tillsyn och skötsel av fastighetens byggnader. Teknisk rådgivning d.v.s. kontroll av fastighetens förbrukning av värme, el, vatten, avlopp och sophämtning samt samordning av övriga leverantörer och entreprenörer för att uppnå kostnadseffektiv fastighetsdrift.

 

Fastighetsjour

För att säkra din fastighet även efter arbetstid rekommenderar vi vårt jouravtal. Med vår jourtjänst får du tillgång till kvalificerad personal för akut felavhjälpning på kvällar och helger.

 

Felavhjälpande underhåll

Vi utför felavhjälpande underhåll d.v.s. de reparationer som uppkommer inom fastigheten. Med felavhjälpande underhåll avses t ex reparationer inom bygg, el, VVS, ventilation och lås.

 

Markskötsel

Tillsyn och skötsel av fastighetens mark d.v.s. trädgårdsskötsel som gräsklippning, beskäring av träd och buskar, plantering och vinterväghållning som snöröjning och sandning.

 

Målning

Målningsarbeten både utvändigt och invändigt d.v.s. fönster, fasader, trapphus, övriga allmänna utrymmen, lokaler, lägenheter mm

Vi tar emot serviceanmälningar på överenskommen telefontid från våra uppdragsgivares hyresgäster eller bostadsrättshavare, dokumenterar dem och utför åtgärder enligt överenskommelse. Vi kan vidare upprätta och tillhandahålla rapporter enligt överenskommen rutin.

 

Rapporter sammanställs och kan sedan lämnas veckovis, månadsvis eller årsvis enligt önskemål.

 

Vi tar emot serviceanmälan på varje helgfri vardag mellan kl. 08.00 – 12.00 på tfn 072 – 395 17 74.

 

Vid akuta fel ringer du vår jourtelefon 072 – 395 17 76.

Du kan också skicka din felanmälan till scaliniab@gmail.com

En god städning bidrar till en trivsam miljö samt förebygger behovet av underhåll och reparation. Kontakta oss på tfn 072-395 17 74 så hjälper vi till med en utförlig trapp-, kontors-, grov-, flytt-, och byggstädning.

Om du är intresserad är du välkommen att fylla i en offertbegäran så återkommer vi så fort som möjligt. Eventuellt kontaktar vi dig för att inhämta mer information för att ditt erbjudande ska bli så förmånligt som möjligt.

 

Fyll i nedan:

 

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Val

Val

Val

Val

Val

Ev meddelande

a_mg_4934